Quản lý học tập

 

Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Lớp học về Computational Molecular Science
11/12/2008
Phong KHCN&DA xin tran trong thong bao: Phong KHCN&DA xin tran trong thong bao:

    Phong KHCN&DA nhan duoc cong van so 43/VKHCNTT-VP ky ngay > 05/11/2008 cua Vien Khoa hoc va Cong nghe Tinh toan ve viec tuyen sinh > khoa hoc "Computational Molecular Science". Khoa hoc do > Vien Khoa hoc va Cong nghe Tinh toan (thuoc So Khoa hoc va Cong nghe > TP.HCM) to chuc.

    Thong tin ve khoa hoc: > - Noi dung khoa hoc: Nen tang ly thuyet ve Hoa Luong tu & Ho > tro thiet ke duoc pham.

- Giang vien: GS.TS. Truong Nguyen Thanh, Dai hoc Utah, Hoa > Ky. Vien truong Vien Khoa hoc va Cong nghe Tinh toan TP.HCM

- Thoi gian hoc: 04 ngay (tu ngay 17/12/2008 den ngay > 20/12/2008)

- Lich hoc: Buoi sang tu : 8:00 - 11:30 & Buoi chieu tu: > 1:00 - 4:30

- Khai giang: 7gio30 sang ngay 17/12/2008

- Dia diem: Trung tam Hoc tap Phat trien TP.HCM > 178 Nam Ky Khoi Nghia, quan 3 TP.HCM

- Doi tuong tham du: Sinh vien, hoc vien cao hoc, nghien cuu > vien thuoc cac nganh Hoa hoc, Vat lieu, Nano, Sinh hoc, Duoc pham va cac > doi tuong khac co nhu cau tim hieu, nang co kien thuc.

- Thoi han dang ky: den het ngay 15/12/2008.

- Lien he Ms Nguyen Thi Ngoc Han Phone: 62849107

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Tran trong. Phong KHCN & DA

Download thông báo
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.